Odpowiednie żywienie cieląt i dorosłego bydła

Profesjonalne żywienie bydła to nie tylko mieszanki mineralno-witaminowe dla krów. To również szereg innych propozycji, takich jak np. preparat mlekozastępczy dla cieląt. Nie tylko zwiększają one wagę krów i cieląt, ale również poprawiają ich odporność oraz przyczyniają się do lepszej pracy układu pokarmowego. Na jakie rozwiązania warto zatem zwrócić szczególną uwagę?

Premiksy i ich znaczenie

Premiks dla bydła to zbiorcza nazwa mieszanek witaminowych dodawanych do paszy lub podawanych w postaci dodatkowego pokarmu. Duża skuteczność premiksów sprawia, że dziś w sprzedaży możemy natknąć się już nie tylko na rozwiązania uniwersalne, skomponowane z myślą o konkretnym gatunku zwierząt.

Duże zainteresowanie wzbudzają także premiksy zindywidualizowane. Te odpowiadają na bardzo konkretne potrzeby zwierząt wynikające zarówno z ich wieku, jak i ze stanu, w jakim się znajdują. Tu warto wspomnieć choćby o premiksach dla zwierząt oczekujących na młode, zwiększające szansę na zdrowe potomstwo.

Pozostałe preparaty dla cieląt

Inokulanty są stosowane przede wszystkim po to, aby przyspieszyć proces fermentacji pasz. Pozwalają one również na poprawę jakości kiszonek, a jednocześnie sprawiają, że dłużej nadają się one do użytku. Ich niekwestionowanym atutem jest również to, że pozwalają na ograniczenie strat w składnikach pokarmowych oraz w mikroorganizmach. Są dzięki temu sprawdzonym sposobem na zwiększenie wartości odżywczej paszy.

Preparat mlekozastępczy odpowiada na potrzeby cieląt odstawionych od mleka matki. Jest wysoko ceniony przede wszystkim dlatego, że wpływa korzystnie na ich równomierny rozwój. Jego popularność ma jednak swoje źródło także w tym, że wzmacnia on układ pokarmowy młodych zwierząt.