Szkolenia i kursy z zakresu osteopatii

Pomocy w gabinecie osteopatycznym szuka coraz więcej osób. Osteopatia to jedna z bardziej bezpiecznych i nieinwazyjnych metod terapii. W Polsce specjalistów z zakresu medycyny osteopatycznej kształci między innymi akademia osteopatii.

Kto może zostać słuchaczem akademii?

Akademia osteopatii to miejsce, w którym mogą kształcić się tylko osoby, które uzyskały duplom lekarza. Akademia przyjmuje także osoby, które posiadają tytuł licencjata lub magistra fizjoterapii albo położnictwa. Kursy osteopatyczne realizowane są według indywidualnego programu nauczania opracowanego przez akademię.

Kursy osteopatyczne wymagają poświęcenia na naukę aż czterech i pół roku. Program nauczania obejmuje zarówno wykłady, jak i ćwiczenia praktyczne. Osoby, które ukończą kursy osteopatyczne mają możliwość napisania pracy dyplomowej. Jej obronienie równoznaczne jest z otrzymaniem tytułu Certyfikowanego Osteopaty D.O.

Kto prowadzi zajęcia z osteopatii?

Kursy dla osteopatów prowadzone są przez doświadczoną kadrę. Każdy z wykładowców prowadzących kursy dla osteopatów w swojej dziedzinie jest specjalistą najwyższej klasy. Kursy dla osteopatów prowadzą specjaliści z kraju i zagranicy. Szkolenia osteopatyczne odbywają się w formie weekendowych, trzydniowych zjazdów.

Osoby, które ukończą szkolenia osteopatyczne są doskonale przygotowane do pracy z pacjentami. Osteopatia może pomóc w wielu różnych schorzeniach. Co ważne, osteopatia to terapia, w której nie są stosowane żadne leki. Leczenie osteopatyczne jest bezpieczne pod warunkiem, że prowadzi je specjalista.